dofinansowania-granty

Grant na wsparcie w walce z epidemią COVID-19

2020-09-03

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Olsztynie podpisało 03 września 2020 r. umowę (nr ROPS-I.9112.7.33.2020) o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach Projektu pn. „Pomagajmy Razem” nr: POWR.02.08.00-00-0103/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

 

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia Mieszkańców DPS (pensjonariuszy), poprzez ograniczenie skutków COVID-19.

 

Grant w ramach projektu przekazany został PSONI Koło w Olsztynie, które prowadzi DPS – Dom Rodzinny „Zielone Wzgórze” przy ul. Traktorowej 35 w Olsztynie i będą przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzeń personelu DPS, bezpośrednio wykonującego pracę z Mieszkańcami (pensjonariuszami), zakup środków ochrony indywidualnej, zakup wyposażenia, zakup i wykonanie testów na koronawirusa dla pracowników DPS.

 

EFEKTY:
Projekt grantowy przyczyni się do ograniczenia wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 oraz zminimalizowania rozwoju epidemii wśród osób narażonych na zachorowania, w szczególności wśród Mieszkańców Domu (pensjonariuszy) i pracowników domów pomocy społecznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Wartość projektu: 21 306 431,00 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 17 957 060,04 zł

 

Okres realizacji projektu: 25 maja-31 grudnia 2020 r.

 

Otrzymane Granty

Dom Pomocy Społecznej „Zielone Wzgórze” w Olsztynie, ul. Traktorowa 35.

Wysokość grantu: 62.303,00 zł

 

 

powrót

projekt: artformat.pl wykonanie, system CMS: virtualmedia.pl     Odwiedziło nas: gości.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X