dofinansowania-granty

Grant na wsparcie w walce z epidemią COVID-19 - aktualizacja

2021-02-09

 


 

 

  

  • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Olsztynie 03 września 2020 r. podpisało umowę (nr ROPS-I.9112.7.33.2020) o udzielenie grantu na realizację wsparcia Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach Projektu pn. „Pomagajmy Razem” nr: POWR.02.08.00-00-0103/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.


Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19 

Granty w ramach projektu przekazane zostaną podmiotom prowadzącym zarejestrowane DPSy będą przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzeń personelu DPS, bezpośrednio wykonującego pracę z pensjonariuszami, zapewnienie pracownikom możliwości noclegu wraz z wyżywieniem poza miejscem zamieszkania, utworzenie miejsc do przeprowadzenia kwarantanny dla mieszkańców DPS, zakup środków ochrony indywidualnej zakup wyposażenia, zakupi wykonanie testów na koronawirusa dla pracowników oraz mieszkańców DPS. 

EFEKTY:
Projekt grantowy przyczyni się do ograniczenia wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 oraz zminimalizowania rozwoju epidemii wśród osób narażonych na zachorowania, w szczególności wśród pensjonariuszy i pracowników domów pomocy społecznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. 

Wartość projektu: 21 306 431,00 zł 

Wkład Funduszy Europejskich: 17 957 060,04 zł 

Okres realizacji projektu: 25 maja 2020 -31 marca 2021 r. 

Otrzymane Granty 

Dom Pomocy Społecznej „Zielone Wzgórze” w Olsztynie, ul. Traktorowa 35 otrzymał grant w wysokości: 88 403,00 zł. (po aktualizacji)

 

w związku z powyższym:

 

  • Dom Pomocy Społecznej „Zielone Wzgórze” w Olsztynie przy ul. Traktorowej 35 realizuje  projekt grantowy pt. „Pomagajmy Razem” nr: POWR.02.08.00-00-0103/20, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. 

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19 

Projekt grantowy przyczyni się do ograniczenia wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 oraz zminimalizowania rozwoju epidemii wśród osób narażonych na zachorowania, w szczególności wśród pensjonariuszy i pracowników domów pomocy społecznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. 

Wartość projektu: 21 306 431,00 zł 

Wkład Funduszy Europejskich: 17 957 060,04 zł 

Otrzymany Grant:

Dom Pomocy Społecznej otrzymał grant w wysokości: 88 403,00 zł (po aktualizacji)

Okres realizacji projektu: 25 maja 2020 r. -31 marca 2021 r.

 

 

 

 

powrót
Grant na wsparcie w walce z epidemią COVID-19 - aktualizacja

2021-01-05

 

 

 

 

  • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Olsztynie 03 września 2020 r. podpisało umowę (nr ROPS-I.9112.7.33.2020) o udzielenie grantu na realizację wsparcia Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach Projektu pn. „Pomagajmy Razem” nr: POWR.02.08.00-00-0103/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

 

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19

Granty w ramach projektu przekazane zostaną podmiotom prowadzącym zarejestrowane DPSy będą przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzeń personelu DPS, bezpośrednio wykonującego pracę z pensjonariuszami, zapewnienie pracownikom możliwości noclegu wraz z wyżywieniem poza miejscem zamieszkania, utworzenie miejsc do przeprowadzenia kwarantanny dla mieszkańców DPS, zakup środków ochrony indywidualnej zakup wyposażenia, zakupi wykonanie testów na koronawirusa dla pracowników oraz mieszkańców DPS.

EFEKTY:
Projekt grantowy przyczyni się do ograniczenia wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 oraz zminimalizowania rozwoju epidemii wśród osób narażonych na zachorowania, w szczególności wśród pensjonariuszy i pracowników domów pomocy społecznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Wartość projektu: 21 306 431,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 17 957 060,04 zł

Okres realizacji projektu: 25 maja 2020 -31 marca 2021 r.

Otrzymane Granty

Dom Pomocy Społecznej „Zielone Wzgórze” w Olsztynie, ul. Traktorowa 35 otrzymał grant w wysokości: 71 003,00 zł. (wysokość grantu według aktualizacji)

 

w zwiążku z powyższym: 

 

  • Dom Pomocy Społecznej „Zielone Wzgórze” w Olsztynie przy ul. Traktorowej 35 realizuje  projekt grantowy pt. „Pomagajmy Razem” nr: POWR.02.08.00-00-0103/20, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19

Projekt grantowy przyczyni się do ograniczenia wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 oraz zminimalizowania rozwoju epidemii wśród osób narażonych na zachorowania, w szczególności wśród pensjonariuszy i pracowników domów pomocy społecznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Wartość projektu: 21 306 431,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 17 957 060,04 zł

Otrzymany Grant:

Dom Pomocy Społecznej otrzymał grant w wysokości: 71 003,00 zł (wysokość grantu według aktualizacji)

Okres realizacji projektu: 25 maja 2020 r. -31 marca 2021 r.

 

 

 

powrót

projekt: artformat.pl wykonanie, system CMS: virtualmedia.pl     Odwiedziło nas: gości.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X